Thanh toán

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 0041000260144
Chi nhánh:Đà Nẵng
 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 19030379883017
Chi nhánh:Đà Nẵng
 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MB BANK

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 3080100677002
Chi nhánh:Đà Nẵng
 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 56110000911712
Chi nhánh:Đà Nẵng
 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – AGRIBANK

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 2001206338094
Chi nhánh:Đà Nẵng
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK

Chủ TK:Hoàng Thanh Tùng
Số TK: 040057548306
Chi nhánh:Đà Nẵng